Modne strzyżenie


Strzyżenie włosów jest zabiegiem fryzjerskim, który usuwa pewną ilość włosów wraz z nadaniem im pożądanej formy. Jest to zabieg składający się z wielu czynności jakie fryzjer wykonuje na włosach klienta. Wytycza zarys fryzury i tworzy nowy kształt.

 
 
Metody strzyżenia włosów
 
Rozróżnia się dwie metody strzyżenia:
- na mokro
- na sucho
Włosy strzyże się na mokro zaraz po umyciu włosów. Podczas tego strzyżenia określa się formę podstawową fryzury, czyli długość włosów, podstawową linię fryzury, i kierunek włosów.Włosy strzyżone na mokro są elastyczne, dobrze się układają i łatwiej je kontrolować. Po wykonaniu formy podstawowej  strzyże się włosy na sucho w celu określenia ruchu i tekstury włosów. Na tym etapie następuje personalizacja fryzury przez wypracowanie konturów zewnętrznych i wewnętrznych fryzury.
 
 
Sposoby strzyżenia włosów
 
Do podstawowych sposobów strzyżenia włosów zaliczamy dwa podstawowe sposoby:
- na tępo 
- na pióro
Sposób strzyżenia włosów określa to jak prowadzimy narzędzie tnące po paśmie włosów. W rezultacie daje to określony efekt układania się włosów.
"Na tępo" strzyże się włosy mokre.Włosy ostrzyżone na" tępo" - mają proste końcówki, odpychają się co pozornie zwiększa ich objętość.
Strzyżenie to wykonuje się przy użyciu narzędzi tnących  dwuostrzowych, takich jak : nożyczki klasyczne, degażówki, maszynka elektryczna.
 
" Na pióro" strzyże się włosy mokre i suche.Strzyżenie "na pióro" - mają ścięte końcówki, wykonuje się w celu zmniejszenia objętości włosów. Strzyżenie na " pióro " wykonywane jest przy użyciu narzędzi jednoostrzowych i dwuostrzowych, takich jak : nożyczki klasyczne, maszynka elektryczna, nożyczki do efilacji, nóż chiński, brzytwa, pazury fryzjerskie, tempera. W nowoczesnym fryzjerstwie takie strzyżenie stosuje się do personalizacji fryzur, przy wyznaczaniu linii zdecydowanych, zwiewnych i naturalnych nieregularnych krawędzi.
 
Techniki strzyżenia włosów
 
Techniki strzyżenia dzielimy na podstawowe i uzupełniające.
Techniki podstawowe wpływają na bazową linię fryzury oraz na nadanie kształtu fryzurze:
 
-cieniowanie - stosuje się w celu równomiernego stopniowania długości włosów, czyli skracania ich z jednoczesnym nadaniem formy . Techniki tej nie stosuje się  na włosach cienkich, delikatnych i rzadkich. Cieniowanie można wykonać  każdym narzędziem:
- nożyczkami, maszynką elektryczną - cieniuje się na tępo przy pomocy grzebienia, strzyże się od karku  ku górze ( wszystkie rodzaje włosów).
- brzytwą czy nożem chińskim - cieniuje się na pióro, utrzymując  pasmo cieniowane w palcach, pracuje narzędziem wykonując ruchy z góry na dół( niewskazane do włosów cienkich).
 
- palcowanie - stosuje się w celu zmniejszenia długości lub wyrównania krawędzi  włosów, popularna technika strzyżenia męskiego i damskiego. Zasadą palcowania jest przytrzymywanie palcem wskazującym i środkowym wydzielonego pasma włosów, a następnie strzyżenie go .
Sposoby palcowania:
- po stronie grzbietowej dłoni   
- od strony wewnętrznej dłoni.
 
Techniki uzupełniające wpływają na objętość i fakturę fryzury .
- degażowanie-stosowane we fryzjerstwie damskim i męskim. Służy do personalizacji strzyżenia podstawowego  uwzględnia strukturę i fakturę  włosów, cechy osobowości i upodobania klientów. Różniące się  ząbkowaniem nożyczki nie dają takich samych efektów strzyżenia i ich zastosowanie musi być  dobrze przemyślane.
 
- konturowanie - to technika wykończenia fryzury.Tworzy linie konturowe w strzyżeniach 
- efilacja  - to przerzedzanie włosów z jednoczesnym zróżnicowaniem długości i zmniejszeniem objętości włosów. Po prawidłowym efilowaniu otrzymuje się włosy długie i włosy krótkie.
 
 

Zaktualizowano:  November 19th, 2011